Your Happy Family

 

 KIM JESTEŚMY ?

 

   Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Poznaniu powstało w maju 1998 r., jako jedno z pierwszych w Polsce. Zrzesza pilotów wycieczek, przewodników i działaczy turystyki. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może podejmować działalność szkoleniową, wydawniczą, doradczo-informacyjną w zakresie turystki i krajoznawstwa. Uzyskane dochody przeznaczane są na wspomaganie działalności statutowej Stowarzyszenia i jego dalszy rozwój. 

SPW jest członkiem-założycielem Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, zarejestrowanej od czerwca 2005 r. w Poznaniu.Grupa założycieli Stowarzyszenia


 

 NASZ CEL

 

   Integracja środowiska pilotów, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, ułatwianie doboru właściwego pilota do różnych imprez, fachowe doradztwo organizatorom imprez oraz realizacja nowatorskich inicjatyw i pomysłów.

 

 KTO SIĘ DO NAS ZAPISUJE?

 

   Do Stowarzyszenia może przystąpić każda osoba posiadająca uprawnienia pilota wycieczek nadane przez upoważnione do tego celu organy administracji państwowej. Zapraszamy do współpracy także innych działaczy, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, które uznają cele i zasady Stowarzyszenia, jako członków wspierających. 

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia, zapoznaj się ze statutem, a następnie wypełnij i prześlij nam deklarację członkowską.